Praten

Sinds 2007 coach ik collega's die problemen ervaren. Daarvoor heb ik een tweejarige opleiding (met daarna jaarlijkse opfrisbijeenkomsten) gevolgd bij het IVLOS (Universiteit Utrecht; tegenwoordig COLUU).
In de meeste gevallen ging het om collega's die moeite kregen met de werkdruk.
 
Tijdens de gesprekken analyseren we de situatie van de betrokkenen: welke gedachten komen op (of: vliegen je aan) als je je op je werk focust, welke gevoelens heb je daarbij?
Vervolgens zoeken we ruimte voor hanteerbare en uitvoerbare gedachten en richten ons op het creëren van positieve gevoelens, een positief zelfbeeld.
Zo leer je je als persoon te recreëren, te herscheppen. Zo kun je leren je eigen keuzes te maken en je werkdruk te beheersen.
 
De ervaring leert dat het in de meeste gevallen voldoende is om vier wekelijkse gesprekken te hebben, gecombineerd met creatieve en recreatieve acties.
 
tarieven (klik hierop voor de tarieven)

 

Powered by Website Baker